• Prerada poliamida
  Prerada poliamida
 • PET ambalaža za prehranu
  Prehrana
 • PET ambalaža za vodu i sokove
  Voda i sokovi
 • PET ambalaža za mlečne proizvode
  Mlečni proizvodi
 • PET ambalaža za alkoholna pića
  Alkoholna pića
 • PET ambalaža za hemijska sredstva
  Hemijski preparati
powered by negetics

Šta radimo

PRERADA POLIMERA

Preduzeće StejPak se bavi preradom polimera: polietilena LDPE, polipropilen kopolimera, polietilen teraftalat-a PET-a. Takođe se bavi i sakupljanjem, transportom (sopstvenim vozilima), skladištenjem (u vlastitim prostorima) i tretmanom otpada/škarta materijala poliamida (najlona).

PRERADA POLIAMIDA

Kod izrade tekstilnih predmeta neminovan je tehnološki otpad pri pletenju, tkanju i najviše pri krojenju. Taj otpad mi prikupljamo, skaladištimo i tretiramo. Poliamid /najlon/ je materijal od koga se uz dodatak drugih veštačkih i prirodnih materijala pravi nit pa zatim i tkanina, koja masovno i uspešno menja prirodne tkanine. Taj materijal je zastupljen i u drugim granama industrije. Više o ovome u O materijalima.

 

Integralna dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji RS br. 19-00-00291/2010-02

Integralna dozvola za skladištenje i tretman neopasnog otpada broj 119-501-2254/2010-04